Ondersteuning EHBO bij evenementen

Ondersteuning EHBO bij evenementen

Regelmatig wordt door organisatoren van kleine dan wel grote evenementen een beroep gedaan op de aanwezigheid van EHBO’ers. Deze vrijwilligers vormen dan een eerste opvang van gewonde bezoekers en/of deelnemers aan evenementen. Een kleine opsomming van evenementen: (binnen en buiten) sporttoernooien, binnen en buiten concerten, avondvierdaagse, wielerrondes, rondritten (schaatsen). Eigenlijk overal waar een EHBO’er de organisatie een stukje zorg uit de handen neemt. Hulpverleners zijn EHBO’ers, die na een stageperiode, zelfstandig EHBO-posten kunnen bezetten. Zij zijn voorzien van een verbandtas of –koffer met daarin door het Oranje Kruis aanbevolen inhoud. Bij een aanvraag van minimaal 2 EHBO’ers kan desgevraagd een AED worden meegenomen.Onze dienstverlening beperkt zich in hoofdzaak tot evenementen in en om Rozenburg. Een verzoek hiervoor kunt u indienen via het aanvraagformulier op deze website. Wij proberen dan uw vraag en ons aanbod op elkaar af te stemmen.In verband met de beschikbaarheid van de hulpverleners is een tijdige aanvraag noodzakelijk.Wij gaan er van uit dat de organisator onze hulpverleners als gast ziet en tijdig van de nodige consumpties voorziet.

De hulpverleningsorganisatie en het verbandmateriaal kosten geld. We ontkomen er daarom niet aan de organisatoren een factuur voor geleverde diensten te sturen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator hulpverlening.

Vraag EHBO-ondersteuning bij evenementen aan

Gebruik het aanvraagformulier.